Startside Op Kontakt

 Startside Op Kontakt

 

 

 

 • Seneste opdatering
 • Udført af fh
 • 31-03-2008 08:55:35

 

 •  Hvidovre skoler
Skoler Antal

elever

Antal cykel-

parkeringer

2006
Ønske

flere

Tildelt antal 25/6-07 Flise-

belæg-

ning
Noter
             
Enghøjskolen 370 65 ja 50 nej er monteret
Langhøjskolen 752 165 ja 150 nej er monteret
Holmegårdsskolen 501 135 ja 45 ja er monteret
Sønderkærskolen 335 90 ja 15 ja er monteret*
Risbjergskolen 712 300 ja 15 ja er monteret
Dansborgskolen 586 153 ja 70 nej er monteret
Frydenhøjskolen 577 266 ja 10 nej er monteret
I alt       355    
 * tillægsopgave "lysskakt": aftalt 24/10-07 med arkitekt samt grøn entreprise.
 •  Teknisk Forvaltning, Hvidovre Kommune
 •  Mail: fno@hvidovre.dk
 •  Tlf.: 51587730
 •  ANLÆGSGARTNER**
 •  Grøn Entreprise, Hvidovre
 •  www.apold.dk/
 •  Kontaktperson: Uno Apold mobil: 21609983
 •  FAKTURERING:
 • Skole- og kulturforvaltningen
 • Hvidovrevej 280
 • 2650 Hvidovre
 • Specificeret angivelse af hvor & hvad der er leveret.

 

 •  Administration
  Skole- og Kulturforvaltningen
  Tlf.nr. 3639 3253
   

 

 

Enghøjskole
Langhøjskole
Holmegårdsskole
Sønderkærskole
Risbjergskolen
Avedøreskole
Dansborgskole
Engstrandskole
Frydenhøjskole
Gungehusskolen
Præstemoseskole

 

Kommentarer & forslag er velkomne om Rambla Webstedet
Maile til finn.horlyck@rambla.dk
Copyright © 2007 Coach Finn Hørlyck HD
Senest opdateret: 27. august 2007

 

 

Formgivet, funktionelt og projektudviklet uderumsinventar · Leveret & monteret med rundskærteknologi